POZYTYWNA DYSCYPLINA

Joanna Baranowska

Joanna Baranowska wspiera merytorycznie Julkę i Szpulkę. Czyta nasze teksty, przekazuje sugestie i zmiany, dodaje merytoryczne komentarze, patronuje nasze książki, by wspierać dzieci w procesie dorastania, a rodziców w wychowaniu swoich pociech.

Kim jest Joanna Baranowska?

Od 2012 r. uczy Pozytywnej Dyscypliny rodziców, nauczycieli i wszystkich, którzy pragną budować lepsze relacje z dziećmi. Jej misją jest ułatwienie relacji między dziećmi a dorosłymi tak, żeby z każdym dniem było w nich coraz więcej radości, spokoju, współpracy i zrozumienia. Asia wspiera dorosłych w komunikacji z dziećmi, by lepiej je zrozumieć, a tym samym pomóc im dorastać w warunkach pełnych empatii, wzajemnego szacunku i życzliwości.

Jako prekursorka Pozytywnej Dyscypliny w Polsce wraz ze swoim zespołem oraz trenerami i edukatorkami organizuje szkolenia i kursy online, wspiera społeczność Pozytywnej Dyscypliny. Od 2017 roku jest wydawcą książek Pozytywnej Dyscypliny.

Pozytywna dyscyplina, czyli pozytywne relacje

Pozytywna Dyscyplina to klasyczna metoda wychowawcza, oparta na wzajemnej miłości i szacunku wywodząca się z nurtu psychologii indywidualnej Alfreda Adlera. Pozytywna dyscyplina to tworzenie więzi, budowanie poczucia bezpieczeństwa czyli fundamentu dla wszystkich innych aspektów rozwoju i edukacji dziecka. Branie pod uwagę jego perspektywy, okazywanie mu zrozumienia, troski oraz wiary w jego możliwości. To wychowanie bez kar i nagród

Więcej dowiecie się na oficjalnej stronie Pozytywna Dyscyplina

Sprawdź książki Pozytywnej Dyscypliny w naszym sklepie!